Underhållsarbete

Vid stämman i våras lade trädgårdsgruppen fram förslag på hur uteplatsen vid Slalomvägen 38 kan
rustas upp. Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med förslaget och planerar nu att snygga till
uteplatsen under hösten 2019.