Trevlig städdag

Städdagen i maj blev lyckad. Ett 30-tal medlemmar var med och plockade skräp, krattade, städade källargångar, cykelrum och soprum. Uppskattad korvgrillning och social samvaro.

En hel del skräp slängdes i två hyrda containrar. Ganska mycket saker ställs i källargångarna utanför förråden, vilket inte är så bra. Försvårar framkomlighet och utgör brandrisk.

Vi återkommer till hösten!