Köpare & Mäklare

Avgift
I avgiften ingår värme, vatten, källarförråd och tvättstuga. Till månadsavgiften tillkommer ett obligatoriskt tillägg för gruppanslutning bredband/IP-telefoni Telenor för 150 kr/mån. Med bostadsrätten följer ej garage- eller parkeringsplats. Ingen höjning av avgiften är i dagsläget planerad.

Internet och TV-anslutning
Telenor, Fibernät, 250/250. Denna tjänst levereras till alla och ett obligatoriskt tillägg á 150 kr läggs på månadsavgiften.
Även Comhem kan leverera internet genom det gamla koaxalfibernätet. För TV kan du välja Telenor eller Comhem.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Underhåll
Föreningen har en underhållsplan som är vägledande för styrelsens prioriteringar vad gäller det underhållsarbete som genomförs varje år. Planen ska betraktas som just detta, en plan för underhållsarbetet. Samtliga poster är föremål för ändring utifrån oförutsedda händelser och akuta behov som kan uppstå under året. 

För mäklarbilder hänvisas till mäklarservice.


Genomförda större renoveringar
År:
2000 – Stambyte
2013 – Nytt passagesystem
2013 – Fiberdragning
2017 – Stamspolning
2020 – Stamspolning

Parkering
Föreningen har 48 parkeringsplatser med motorvärmare, varav 14 även har laddstolpe. Väntetid för att få hyra parkeringsplats av föreningen är i dagsläget ca 2 år.

Överlåtelseavgift
1 656 kr

Pantsättningsavgift
1 % av prisbasbelopp

Ägande
Gemensamt ägande accepteras.

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Stadgar

Överlåtelser och ansökan om in- och utträde postas till vår digitala brevlåda: 
Brf Slalombacken
NABO 7130, FE 617
107 76 Stockholm

OBS! Märk kuvertet med “överlåtelseavtal/upplåtelseavtal”