Ekonomi & underhåll

Styrelsen har under sommaren gjort en genomgång av ekonomin och fastigheternas underhållsplan
tillsammans med fastighetsförvaltaren. Vi har en väl genomarbetad underhållsplan som ger oss god
vägledning för framtida investeringar. Ekonomin är god och vi planerar inga avgiftshöjningar.
Samtidigt kommer vi kunna amortera av på föreningens lån. I samband med detta har också
föreningens lån omförhandlats. Samtliga våra lån har i dag låga räntor.