BRF Slalombacken – nu på Facebook

Gå gärna med i gruppen BRF Slalombacken på Facebook! Gruppen är avsedd att främja gemenskapen mellan oss medlemmar i föreningen. Förslag på teman kan vara sociala aktiviteter, bytes/köpes/säljes/lånas/skänkes och att utbyta tjänster och gentjänster. Som inspiration kan man också titta på gruppen Fantastiska Grannar Fruängen & Västertorp. Gruppen är inte avsedd att vara en kanal för felanmälan eller meddelanden till styrelsen.